Uncategorized

COVID-19 र विदेशमा पढ्न बसेका विद्यार्थीहरुको संघर्ष

विदेशमा पढ्न र केही गर्छु भन्ने सपना देखेर विदेश भीत्रीएका विद्यार्थीहरुको आंखाहरू आज COVID-19 ले रसायको अवस्थामा देखीन्छ। विदेशमा पढ्न नभएको पैसा कागजमा भएपनी देखाउनै पर्ने , ऋीण, धीतो, घरजग्गा र सर्वस्व नै दुबाएका यी विद्यार्थीहरुले कन्सलतेन्सीलाई तन्न पैसा तीरैकै…